page.php
content-page.php

ROS (Return on Sales) rentabilita tržeb (%)

vyjadřuje, kolik procent představuje zisk (EBIT) z objemu celkových tržeb; čím vyšší hodnoty, tím lépe.