page.php
content-page.php

ROE (Return on Equity) rentabilita vlastního kapitálu (%)

vyjadřuje, kolik procent představuje čistý zisk z objemu vlastního kapitálu; čím vyšší hodnoty, tím lépe.