page.php
content-page.php

ROA (Return on Assets) rentabilita aktiv (%)

vyjadřuje, kolik procent představuje čistý zisk z objemu celkových aktiv; čím vyšší hodnoty, tím lépe.