page.php
content-page.php

Přidaná hodnota

představuje rozdíl mezi tržbami a přímými náklady na prodej a výrobu (především náklady na zboží, materiál, služby a energii).