page.php
content-page.php

Osobní náklady / tržby (%)

vyjadřují, kolik procent představují osobní náklady z objemu celkových tržeb; čím nižší hodnoty, tím je firma efektivnější.