page.php
content-page.php

Osobní náklady / přidaná hodnota (%)

vyjadřují, kolik procent představují osobní náklady z objemu přidané hodnoty; čím nižší hodnoty, tím je firma efektivnější.