page.php
content-page.php

Oběžná aktiva

zásoby, krátkodobé pohledávky, finanční majetek a dlouhodobé pohledávky.