page.php
content-page.php

Krátkodobá aktiva

zásoby, krátkodobé pohledávky, finanční majetek.