page.php
content-page.php

Index Cribis

je vícezdrojový ukazatel, který prezentuje ekonomické zdraví firmy a vychází z finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů databáze cribis.cz. Ukazatel je vytvořený společností CRIF – Czech Credit Bureau a je sestavován pro právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikatele (FOP), kteří zveřejňují účetní závěrky. Ukazatel nabývá hodnot jedna až pět hvězd, které prezentují stupeň podnikatelského rizika v případě obchodní spolupráce.

  • ★★★★★   Pět hvězd – představuje velmi nízké riziko; velmi vhodný obchodní partner
  • ★★★★☆   Čtyři hvězdy – představují nízké riziko; stabilní subjekt, vhodný pro obchodní spolupráci
  • ★★★☆☆   Tři hvězdy – představují střední riziko; průměrný subjekt, pro spolupráci většinou vyhovující
  • ★★☆☆☆   Dvě hvězdy – představují zvýšené riziko; vyšší nestabilita, vhodná zvýšená opatrnost
  • ★☆☆☆☆   Jedna hvězda – představuje vysoké riziko; subjekt velmi nestabilní, nutná maximální opatrnost
  • ☆☆☆☆☆   Scoring nespočten – nedostatek informací pro výpočet či je subjekt v likvidaci nebo v konkurzu