page.php
content-page.php

EBIT

zisk před zaplacením úroků a před zdaněním.