page.php
content-page.php

Doba obratu krátkodobých závazků (dny)

za kolik dní jsou krátkodobé závazky v průměru splaceny; čím kratší doba, tím lépe.