page.php
content-page.php

Doba obratu krátkodobých pohledávek (dny)

za kolik dní jsou krátkodobé pohledávky v průměru splaceny; čím kratší doba, tím lépe.