page.php
content-page.php

Celková zadluženost (%)

vyjadřuje, kolik procent představují cizí zdroje z objemu celkových pasiv; čím nižší hodnoty, tím lépe.