page.php
content-page.php

Služby pro klienty CRIBIS

Cribis webová aplikace

Cribis je spolehlivý datový zdroj o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky čerpající z více než 40 hlavních, přehledně unifikovaných a komplexních informačních zdrojů. Nabídka aplikace Cribis se skládá ze široké škály reportů, diagramů, marketingových seznamů a monitorovacích služeb.

Cribis každému uživateli ušetří zejména jeho čas díky komfortnímu přístupu k užitečným informačním zdrojům umístěným v jedné strukturované databázi a také možnostem efektivního zpracování informací podle jeho individuálních potřeb.


Klíčové výhody produktu Cribis

 • Veškerá data podnikatelských subjektů v ČR jsou propojená s daty podnikatelských subjektů v SR na jednom místě s jedinečnou formou jejich unifikace, zpracování a informačními výstupy pro klienty.
 • Možnost individuálního nastavení obsahu i databázových funkcí při práci s daty o podnikatelských subjektech přesně podle potřeb klientů.
 • Velmi široké spektrum několika desítek datových zdrojů na jednom místě včetně neveřejných pohledávkových dat od inkasních agentur a z uzavřených skupin uživatelů. Kromě jiného také s možností jejich využití pro přesnou identifikaci osob.
 • Průběžná interaktivní práce s diagramy vazeb podnikatelských subjektů a fyzických osob v čase spolu s možností zobrazování negativních informací o podnikatelských subjektech v ČR a SR přímo v diagramu vazeb.
 • Přímé propojení z databáze Cribis na data z Centrální evidence exekucí a na informace z Katastru nemovitostí.
 • Flexibilní rozsah monitoringu důležitých informací ve firmách, fyzických osob podnikatelů a fyzických osob s možností průběžného ubírání anebo přidávání klientem sledovaných subjektů.

Doporučení klientům co a jakou formou v Cribisu využívat

 • Monitorovat důležité změny u podnikatelských subjektů, fyzických osob podnikatelů a fyzických osob včetně jejich ekonomicky spjatých skupin v rámci monitoringu 1. úrovně, které jsou klientům zpřístupněny podle jejich výběru formou varovných a změnových signálů.
 • Provádět rychlou a komplexní analýzu finanční situace klientů, dodavatelů a dalších obchodních partnerů přehledně zpracovanou formou Flexi reportu s možností jeho tisku anebo dalšího využití v elektronické podobě, včetně výstupu ve formátu xls pro další analytické výpočty.

Monitorujeme rizika

Činnosti vašich konkurentů, obchodních partnerů a klientů provází neustále řada změn, které mohou mít zásadní vliv i na aktivity vaší firmy.

Uhlídat všechny zdroje obchodních informací je bez vhodných informačních nástrojů velmi složité. Aplikace Cribis proto nabízí svým klientům monitoring důležitých událostí ve firmách a monitoring fyzických osob zasílaný na denní bázi ve formě alertů v e-mailové podobě podle klientova zadání s cílem sledování jejich konkurence, obchodních partnerů a klientů.

Monitoring právnických subjektů

Monitoring právnických subjektů je určen pro podporu akvizičních a obchodních aktivit subjektů a umožňuje jim včasně reagovat na jakékoli změny u jejich obchodních partnerů včetně negativních událostí. Sami si určete subjekty, které mají být předmětem monitoringu, nastavte si, komu má být monitoring odesílán, a již dnes můžete dostávat včas důležité informace o svých klientech, dodavatelích nebo konkurenci přímo do své e-mailové schránky.

Potřebujete monitorovat změny u svých konkurentů, obchodních partnerů anebo klientů? Podívejte se na ukázku monitoringu právnických osob a zjistíte, jak monitoring může pomoci právě vám.

Chcete službu Monitoring právnických osob začít využívat? Klikněte zde.

Monitoring fyzických osob

Potřebujete najít konkrétní podnikatelské vazby fyzických osob, které jsou pro vás důležité? Podívejte se na ukázku monitoringu fyzických osob a zjistíte, jak monitoring může pomoci právě vám. Chcete službu Monitoring fyzických osob začít využívat? Klikněte zde.

Rozkrýváme souvislosti

Jste si jisti, že znáte své obchodní partnery a klienty dokonale? Neskrývají před vámi něco? Zjistěte si více pomocí grafů vlastnických a majetkových vazeb.

Diagramy obchodních a majetkových vazeb

Užitečná služba grafy obchodních a majetkových vazeb aplikace Cribis vám umožní rychle a hlavně on-line nahlédnout nejen do aktuální struktury ekonomických vazeb vašeho partnera, ale ověřit si také jeho vazby z minulosti. Služba je primárně zaměřena na analyticky orientované uživatele, ale díky rychlému přehledu přinese neocenitelnou službu také běžným uživatelům.

Analytické funkce této služby vám nabídnou například tyto podoby grafických znázornění obchodních a majetkových vazeb:

 • „průlet“ časovou osou
 • různé typy pohledů na analyzovaná data
 • zobrazení struktury v podobě hvězdy, stromu a větve
 • rozsáhlé možnosti filtrace a exportů dat
 • až 4 úrovně zanoření směrem k a od subjektu

Potřebujete prověřit vazby svých obchodních partnerů? Podívejte se na ukázku diagramu vazeb a zjistíte, jak grafické znázornění  vazeb zvolených subjektů může pomoci právě vám.

Chcete službu Diagram vazeb začít využívat? Klikněte zde.

Analyzujeme příležitosti

Flexi report  je jedinečným nástrojem pro podporu rozhodování o prověření stávajících a navázání nových obchodních kontaktů.

Flexi report aplikace Cribis

Flexi report přináší v jedné zprávě komplexní řadu obchodních informací o českých a slovenských subjektech v několika jazykových mutacích. Kromě údajů z důvěryhodných datových zdrojů zároveň report poskytuje analytický pohled na firmu pomocí několika speciálně navržených a praxí otestovaných hodnoticích ukazatelů. Jedním z nich je vyhodnocení finančního zdraví podnikatelských subjektů formou využití vícezdrojového Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů aplikace Cribis. Ukazatel nabývá hodnot jedna až pět hvězd podle zjištěného finančního zdraví sledovaného subjektu. Druhým hodnoticím ukazatelem je prověření míry podnikatelského rizika formou využití vícezdrojového semaforu Cribis sestaveného pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na základě údajů z aplikace Cribis. Barva semaforu reprezentuje obsah významných negativních informací daného subjektu, přičemž hodnocení je aktualizováno na denní bázi.

Nejčastějšími uživateli Flexi reportů jsou lidé ve funkcích:

 • finančních ředitelů
 • obchodních ředitelů
 • finančních analytiků
 • risk manažerů
 • top managementu firem a institucí

Potřebujete aktuální přehled o svých konkurentech, obchodních partnerech a klientech nebo navazujete nové obchodní kontakty? Podívejte se na ukázku a zjistíte, jak mohou informace z Flexi reportů pomoci právě vám.

Chcete začít využívat informace z Flexi reportů o svých konkurentech, obchodních partnerech a klientech? Klikněte zde.