page.php
content-page.php

Zkušební přístup do aplikace CRIBIS

Objednávám tímto na dobu 14 dnů zkušební přístup zdarma do aplikace Cribis s těmito limity:

Datový rozsah Množstevní limity – počet výstupů
Reporty o firmách/ Diagramy vazeb/Negativní informace Monitoring firem
Česká a Slovenská Republika 5 jednotek 50 jednotek

 

Prohlašuji, že informace z aplikace Cribis využiji výhradně pro svoji interní potřebu testování využitelnosti obsahu aplikace Cribis.

Objednatel bere na vědomí, že provozovatel aplikace Cribis společnost CRIF – Czech Credit Bureu, a. s. si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.