single.php
content-single.php
Pavel_Finger_3

Pavel Finger – místopředseda představenstva

Jak může konkrétně přispět provozování a využívání profesionálních aplikací pro práci s obchodními informacemi, jako je aplikace CRIBIS, k rozvoji podnikatelského prostředí v České republice?

Transparentnost je jedním z velmi důležitých atributů kultivace trhu. Znalost ekonomického zdraví obchodních partnerů pomáhá nejen snižovat riziko špatných pohledávek (rizikový odběratel musí například zaplatit předem) ale také umožňuje nastavit dobré platební podmínky finančně stabilním firmám. A právě informace v našem systému Cribis nebo dokonce prověření obchodních partnerů pomocí našich iRatingových modelů pro ekonomické hodnocení firem umožňuje subjekty na trhu dobře rozlišit.

Očekáváte, že v dnešní době, kdy se mluví o oživení hospodářské situace v ČR, poroste zároveň zájem o využívání systémů obchodních informací?

Pokud to poměřujeme nárůstem zájmu o náš Cribis či iRating tak rozhodně ano. Význam obchodních informací a hodnoticích systémů si dnes uvědomují nejenom banky a velké firmy, ale i malé a střední podniky a také státní správa a samospráva. Vezměme si jako příklad přidělování dotací, kdy nemá cenu podporovat firmy směřující k úpadku, protože stejně většinou nedokážou získané peníze efektivně využít.

Jaký v poslední době zaznamenáváte trend v oblasti bankrotů firem a lze vůbec s předstihem poznat krachující firmu a jak?

Bankroty firem se v poslední době stabilizovaly na cca sto úpadcích za měsíc. Problémem ale zůstávají bankroty fyzických osob podnikatelů, které stále rostou, a měsíčně jich je přes šest set případů. Tady je ovšem patrná významná souvislost s oddlužením fyzických osob. Co se týče včasného rozpoznání firmy směřující do bankrotu, tak oba naše systémy, Cribis i iRating, jsou velmi účinným prostředkem. V Cribisu pomáhá především vysoce investigativní charakter našeho grafu personálních a majetkových vazeb, který je schopen identifikovat varovné signály hluboko do minulosti.