single.php
content-single.php
Ondrej_Dvorak_6

Ondřej Dvořák – projektový manažer

Jaká zlepšení v oblasti možností distribuce přináší klientům zavedení nové platformy aplikace Cribis?

Zlepšení v oblasti distribuce informací z aplikace Cribis je celá řada. Záleží zejména na konkrétním integračním scénáři, který s klientem nebo partnerem zvolíme. Některých forem distribuce se novinky týkají více, u jiných jsme jen ladili detaily. Osobně bych upozornil především na větší flexibilitu při tvorbě ideálního scénáře nasazení našich služeb pro konkrétního klienta, případně partnera. Druhou oblastí je pak standardizace výstupů informací o firmách z ČR a SR.

  • FLEXIBILITA vs STABILITA:

Aktuálně si v rámci programu Cribis Profi, který definuje jednotlivé integrační scénáře, může klient zvolit ze čtyř typů přístupu k datům nebo funkcím portálu. Ty je pak možné kombinovat v různých obměnách. Díky faktu, že jednotlivé typy výstupu jsou na sobě vzájemně nezávislé, je možné integrační scénáře měnit i v čase bez dopadů na kontinuální dodávku již realizovaných částí informací.

  • STANDARDIZACE vs ZPĚTNÁ KOMPATIBILITA:

Spojení informací o firmách ze slovenského a českého trhu do jednotné platformy nám umožnilo dále rozšířit dostupné data sety o celou řadu společných informačních výstupů. Nově mohou klienti využít efektivní přístup k datům z obou zemí prostřednictvím jednoho konektoru, a realizovat tak úsporu nejen na pořízení, ale i na provoz vlastního konektoru na služby aplikace Cribis. Stejně tak se rozšířila paleta možných technických řešení.  U většiny řešení a typů výstupů je zachována i plná zpětná kompatibilita, přičemž dopady přechodu klientů na novou platformu se omezují jen na dílčí změny v podobě adresování služeb.

  • BEZPEČNOST

Dalším zlepšením v oblasti distribuce informací aplikace Cribis je nepochybně vyšší bezpečnost. Nová platforma nám umožňuje nasazovat vhodná řešení v nejnáročnějších podmínkách zabezpečených IT infrastruktur finančních institucí a jednotlivých firem.

 
Jak se mění očekávání klientů v distribuci dat z profesionálních aplikací obsahujících informace o firmách?

Uživatelé obchodních informací se dají rozdělit do dvou základních skupin.

Z pohledu klientů, kteří s rizikem umí pracovat a vyhodnotit si přínos užitečných datových zdrojů, vnímáme trend postupného prosazování pojmu big data, kdy si tyto společnosti více uvědomují potřebu vytěžit maximum ze všech dostupných informačních zdrojů. S tím souvisí umožnění kombinace interních dat s business info daty. Tento trend podrobně analyzujeme a jsme připraveni s některými z partnerů umožnit našim klientům podívat se na svoje data z této nové perspektivy. Svůj význam to má v současnosti zejména v oblasti prevence podvodů, resp. fraud managementu. A pak jsou na trhu klienti, pro jejichž aktivity nejsou informační služby tak klíčové, ale přesto u nich existuje potřeba minimalizace rizik v obchodním styku nebo naopak identifikace nových obchodních příležitostí. Ti očekávají především vyšší míru integrace pro ně důležitých informací na jednom místě. Potřebují informační služby, které jsou jednoduché, srozumitelné a hlavně rychlé a dostupné. I zde se snažíme trendy nejen sledovat, ale už dnes nabízet služby, které tato očekávání naplňují. Např. mobilní aplikace firemních informací Cribis Mobile je jednou ze služeb, která přesně vyhovuje těmto potřebám. Rovněž tento webový portál www.informaceofirmach.cz s množstvím zajímavých informací o firmách poskytovaných zdarma je logickým pokračováním našich aktivit pro tento typ zájemců o práci s informacemi.