single.php
content-single.php

Metodika pro hodnocení ekonomicky spjatých skupin v aplikaci Cribis

V systému Cribis jsou nově zařazeny prvky Metodiky pro hodnocení ekonomicky spjatých skupin. Metodika je vhodná pro nasazení zejména v následujících okruzích investigativní činnosti: nástroj při odhalování korupce a finanční kriminalit, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, procesy uplatňované při prevenci rizik spojených s rozdělováním finančních prostředků z fondů Evropské unie. Metodika byla vytvořena v rámci Programu OMEGA2 na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje, který vyhlásila a financuje Technologická agentura ČR.

???????????? ????????????

 

 

 

Je založena na následujících originálních dosud nepublikovaných a v praxi nepoužívaných ekonomicko-statistických metodách pro identifikaci a ohodnocení rizika ekonomicky a personálně propojených podnikatelských subjektů:

–  Hodnocení rizika samotného podnikatelského subjektu

–  Hodnocení rizika skutečných majitelů subjektů ve skupině

–  Hodnocení rizika podnikatelských subjektů navázaných na skupinu

–  Rizikové skóre každé fyzické osoby provázané s ekonomicky spjatou skupinou.

 

Metodika umožňuje identifikovat subjekty propojené s firmou a hodnotit jejich důvěryhodnost na základě varovných signálů získaných z jejich podnikatelské historie. V průběhu hodnocení jsou

–  Využity historické informace o všech hodnocených subjektech, vývoji jejich podnikání, účasti v bankrotujících firmách a podílu na negativních událostech spojených s jejich podnikáním

–  Zahrnuty fyzické osoby podnikatelé a všechny nepodnikající fyzické osoby, které mají účast na řízení firem (členové představenstva, dozorčí rady, jednatel, prokurista ..)

–  Používány objektivní statistické metody a kompletně využity všechny relevantní informace dostupné ve veřejných zdrojích ČR

–  Zahrnuty možnosti pro integraci neveřejných dat (interní databáze hodnotitele) do metodiky.

Pro podrobnější informace o metodice hodnocení ekonomicky spjatých skupin kontaktujte p. Luďka Máchu l.macha@crif.com.

screen_subbtera

Ukázka ekonomicky spjaté skupiny