single.php
content-single.php
Sykorova5

Jana Bartulíková – koordinátorka aplikace Cribis

Jaké varovné informace najdou uživatelé zdarma na portálu informaceofirmach.cz bez registrace anebo po registraci a jaké varovné informace jsou umístěny jen v placené profesionální aplikaci Cribis?

Portál informaceofirmach.cz nabízí uživatelům dva pohledy na varovné informace. První pohled reprezentuje číslo – počet varovných informací. Již před registrací získá uživatel informaci, zda se u firmy vyskytují aktuálně platná či historická varování a kolik jich je. Samotné číslo však nevypovídá o závažnosti varovné informace. Například neuhrazený závazek po splatnosti vůči zdravotní pojišťovně, či insolvence jsou závažnější než záporný vlastní kapitál.

Konkrétní seznam aktuálně platných varování získá uživatel portálu až po bezplatné registraci. Z přehledné tabulky se dozví, jaká aktuálně platná varování se vyskytují jak u firmy, kterou prověřuje, tak i u všech subjektů, kteří jsou na tuto firmu přímo napojeni. Sledovaná firma může být zdravá, ale pokud mají závažné problémy na ní napojené firmy, je třeba podrobně analyzovat celou skupinu firem.

Podrobnou analýzu skupiny firem umožňuje profesionální aplikace Cribis, která obsahuje seznam aktuálních i historických varování. Zároveň aplikace nabízí velké množství dalších funkcí, které umožňují analyzovat celou propojenou skupinu subjektů. Příkladem takové funkce je Diagram vazeb, který odkrývá aktuálně platná i historická napojení subjektů včetně detailních informací o každém propojeném článku.

Jak může pomoci informace o hodnotícím ukazateli Semafor Cribis registrovaným uživatelům portálu www.informaceofirmach.cz při prověřování jejich obchodních partnerů a klientů?

Semafor Cribis je hodnocení sestavené na základě varovných informací. Každý typ varovné informace, který se vyskytuje v databázi Cribis, ohodnotili naši analytici s dlouholetou praxí v oboru a roztřídili je dle míry rizika, který daný typ varování nese. Vytvořili tři skupiny typů varování od nejrizikovějších po nejméně rizikové. Mezi nejvíce rizikové signály patří například záznamy v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců ve stavu „Prohlášený konkurz“ či „V úpadku“, zjištěné neuhrazené závazky po splatnosti vůči českým či slovenským státním institucím (jejichž data jsou k dispozici), jsou nespolehlivými plátci DPH, a další signály. Mezi středně rizikové signály jsou zařazeny například záznamy o probíhající exekuci na majetek nebo obchodní podíl, ostatní záznamy z insolvenčního rejstříku a vybrané záznamy z evidence úpadců, nelegální zaměstnavatelé (u slovenských subjektů), přerušená živnost (u fyzických osob podnikatelů), a další signály.

Subjekt je ohodnocen barvou Semaforu Cribis podle toho, jaké varovné informace se u něj vyskytují. Registrovaný uživatel tedy na základě tohoto hodnocení na první pohled pozná, zda evidujeme u firmy, kterou lustruje, závažné negativní informace (červená barva semaforu), středně rizikové varovné informace (žlutá barva semaforu) či žádné závažné varovné signály (zelená barva semaforu). Výsledná barva semaforu tedy napovídá uživateli, zda je lustrovaná firma bez rizika či ne. Zejména při červené a žluté barvě Semaforu Cribis doporučujeme další podrobnější analýzu subjektu v mobilní či webové aplikaci Cribis před vyslovením konečného obchodního či jiného rozhodnutí.

V jaké podobě mají uživatelé portálu www.informaceofirmach.cz zdarma k dispozici informace o vazbách mezi firmami?

Vazby mezi firmami či firmami a osobami mají k dispozici uživatelé po bezplatné registraci. Na kartě sledovaného subjektu je tabulka s přehledem aktuálně platných přímo napojených subjektů. Tabulka obsahuje data z několika veřejně dostupných českých i slovenských zdrojů. Základem jsou obchodní, živnostenské a další rejstříky s podnikatelskými subjekty obou zemí. Struktura tabulky je velmi přehledná, obsahuje šipku definující směr vazby (zda sledovaná firma vlastní nebo je vlastněna subjektem uvedeným v tabulce), jméno subjektu a datum narození, typ vazby včetně výše obchodního podílu a datum začátku platnosti vazby.

Uživatel může využít také grafické znázornění vazeb, které však není k dispozici zdarma v rámci portálu informaceofrimach.cz, ale v placené profesionální aplikaci Cribis. Funkce Diagram vazeb zobrazuje všechny vazby nejen přímo napojených subjektů, ale i subjektů napojených v dalších úrovních a umožňuje s nimi interaktivně pracovat. Díky jednotné databázi českých a slovenských firem lze pomocí diagramu vykreslit vazby přes hranice a najít například skutečného vlastníka sledovaného subjektu v Čechách i na Slovensku.