single.php
content-single.php
Honza Cikler_foto

Jan Cikler – produktový manažer

Jaké hlavní obsahové novinky přináší nová verze webové aplikace cribis.cz?

Přínosem pro klienty obou států budou kompletní informace získané z „opačné“ strany (tj. z České republiky, resp. ze Slovenska). Naši klienti dále určitě přivítají možnost spustit aplikaci i v jiných prohlížečích (dosud pouze v IE), propracovanější je úvodní vyhledávač, který slouží zároveň i pro definici, vyhledávání a následné filtrování marketingových seznamů. V nové aplikaci jsme rovněž rozšířili využití informací z katastru nemovitostí.

Kolik datových zdrojů aktuálně obsahuje nová verze webové aplikace cribis.cz?

Počet datových zdrojů se v podstatě zdvojnásobil, takže aktuálně Cribis využívá více než čtyřicet informačních zdrojů. Zásadní zdroje (Obchodní rejstřík, Registr ekonomických subjektů a Živnostenský rejstřík) mají pochopitelně své alternativy na slovenské straně. Vedle toho přibyly další specifické zdroje. Zajímavý je zejména Notářský registr zástav, kolegové na Slovensku mají dále velké množství přispěvatelů informací o platební morálce, a to jak ze státní, tak i z komerční sféry.

Jaké nové nebo aktualizované formy výstupů obsahuje nová verze webové aplikace cribis.cz?

Českým klientům přibyla řada výstupů, které se používají zejména pro slovenské subjekty. Jde o informace z Obchodního věstníku, informace o konkurzech a restrukturalizacích, informace ze slovenského katastru nemovitostí, informace o kapitálovém trhu, informace o valných hromadách a report z registru zástavních práv. Dále je možné vyhledat tiskové zprávy z archivu, který má velmi bohatou historii. K dispozici jsou i střední hodnoty a analýzy odvětví – všechny tyto nové reporty se týkají Slovenské republiky. Pochopitelně jsou k dispozici i reporty o slovenských společnostech.

Může se firma spolehnout pouze na data z veřejně dostupných databází, jestliže potřebuje prověřit důvěryhodnost svého obchodního partnera?

Z veřejně dostupných databází se dá zjistit možná 95 % informací, které jsou k dispozici v aplikaci Cribis. Velkou roli zde ale hraje čas. Zatímco v Cribisu jsou všechny podstatné informace soustředěny do jednoho reportu nebo diagramu vazeb, ve veřejných zdrojích by bylo nutné prohledat až desítky různých webů, abyste se dostali k adekvátnímu výsledku. Související informace si navíc obtížně spojíte dohromady. Dále je tady poměrně důležitá část informací, které nejsou veřejné a které jsou k dispozici pouze uživatelům Cribisu (zejména dluhy v uzavřených skupinách)

Jaké druhy informací a funkcí využívají klienti aplikace obchodních informací, jako je cribis.cz, podle vašich zkušeností nejčastěji?

Klienti z České republiky využívali nejvíce diagram vazeb. Velký zájem je rovněž o zprostředkování informací z Centrální evidence exekucí. Hojně byl využíván i monitoring. Naproti tomu klienti ze Slovenska si zvykli více využívat reporty. Jsem přesvědčen, že spojením obou databází a aplikací naroste počet slovenských uživatelů, kteří se budou více zajímat více o diagram vazeb, protože budou moct sledovat přesah sledovaných firem do Česka. U českých klientů si naopak myslím, že vedle grafů budou více využívat nové funkcionality, až už jde o katastr nemovitostí, marketingové seznamy nebo reporty slovenských firem.

Jakých varovných signálů v informacích o firmách by si měli uživatelé aplikace cribis.cz všímat nejvíce a vyhodnocovat je co nejčastěji?

Zobrazování negativních informací se v grafu liší podle závažnosti. Pokud máte zapnutou tzv. profi verzi negativních informací, zobrazí se tučně červeně pouze nejzávažnější aktuální negativní informace, a těch by si měli uživatelé nejvíce všímat. Druhé v řadě jsou negativní informace, které jsou zobrazeny černě tučně.