page.php
content-page.php

Jak vyhledávat vazby mezi společnostmi a jejich význam pro podnikání

 

O tom, že je potřeba si pro podnikání a obchodování vybírat solidní partnery a společnosti, nepochybuje žádný manažer ani podnikatel. Jak ale co nejbezpečněji poznat, zda je uvažovaný obchodní partner solidní?

Klíčovým pomocníkem jsou ekonomické obchodní informace dostupné z veřejných zdrojů a aplikace jako je cribis.cz, které tato data integrují do přehledných zpráv tak, abychom mohli bonitu a důvěryhodnost partnerů snadno prověřit a pohlídat. Jaké informace vlastně tyto aplikace vyhodnocují a jak bychom je měli vyhodnocovat při našem rozhodování?

 

Co můžete snadno zjistit sami?

Pokud se do prověřování partnerů chcete pustit sami, „manuálně“, měli byste nahlédnout do odpovídajících otevřených zdrojů na internetu, jako jsou obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík.

V těchto zdrojích zjistíte některé potřebné informace, jež odrážejí aktuální skutečnost a stav firmy. Pokud ale chcete jít hlouběji do historie a co nejjednodušeji vyhodnotit vazby mezi podnikatelskými subjekty, s rychlým prověřením na několika portálech nevystačíte. Navíc, čím kompletnější obrázek budete chtít mít, a tedy čím více zdrojů bude potřeba vyhodnotit, tím více bude narůstat objem cenného času, který takovým „průzkumem“ strávíte.

 

Co je lepší přenechat profesionálům?

Stejně jako jsme si u spousty dalších procesů v osobním i pracovním životě zvykli spoléhat se na technické prostředky a profesionální služby, i v tomto případě nám mohou významně pomoci. A to jednak co se týče rychlého prohledání desítek veřejných zdrojů, tak i co se týče vyhodnocení těchto údajů směrem do historie a jejich vzájemného propojení.

Právě vazby mezi podnikatelskými subjekty a manažery, vztahy mezi osobami ve vedení a jejich propojení, jsou mezi ekonomickými informacemi tím, co má v praxi pro podnikání největší význam. Kdo takové informace má, dozví se třeba, že firma, která zvítězila ve výběrovém řízení na zakázku města, má spojení na jeho zastupitele, kteří jsou běžně dohledatelní ve veřejných zdrojích.  Klíčovou stránkou věci je samozřejmě včasné odhalení varovných informací a nestandardních skutečností. Specializované databáze firem za vás provedou rychle potřebnou analýzu a propojí všechna data, která byste velmi pracně sami prověřovali.

Systémy pro zobrazování obchodních a personálních vazeb byly původně tvořeny zejména pro finanční instituce, jako jsou banky a leasingové a factoringové společnosti. Dalo by se říci, že právě ony jako první začaly tímto způsobem využívat důležité informace o platební morálce firem, tedy jejich klientů. A nastavily tak vysoký standard těchto služeb dnes dostupných jakémukoli zodpovědnému podnikateli či manažerovi prakticky ve všech oborech. Funkce aplikací a jejich postupné napojování na další a další zdroje zároveň se stále pokročilejšími funkcemi, jako jsou například systémy varování, však umožnily mnohem širší využití.