page.php
content-page.php

Jak vyhledávat informace pro benchmarking

 

Dlouhodobě úspěšné firmě nestačí vědět, že firma „přežívá“, ale že její management neustále přemýšlí nad tím, jak dosahovat ještě lepších výsledků. Efektivně změnit zaběhnuté procesy ve firmě však může být složité. Kde například neustále hledat náměty a impulzy pro další a další inovace? Jednou z možností je srovnání s konkurenčními firmami nebo se situací v odvětví. Jak využít ve svůj prospěch benchmarking a jak pro něj vyhledat potřebné informace?

Ať už se vašemu podniku daří lépe nebo hůře, nikdy není na škodu mít otevřené oči k celkové situaci na trhu a k tomu, jak a proč se daří našim konkurentům nebo obchodním partnerům. Co je benchmarking si asi nejlépe představíme, když si slovo „benchmark“ přeložíme jako „porovnávací ukazatel“. Podobně jako u prověřování spolehlivosti obchodních partnerů je to činnost, která by se ze své podstaty měla provádět nikoli jednorázově, ale průběžně.

 

Co se můžeme dozvědět?

Benchmarking bychom tedy měli vnímat primárně jako stanovení kritérií pro srovnání výkonnostní úrovně mezi firmami, v podstatě jako stanovení laťky, kterou chceme překonat. Základním předpokladem je připustit si, že někdo může být lepší. A být odhodlaní se mu vyrovnat nebo ho dokonce předstihnout.

Analýzou příslušných dat zjistíme, jak si společnost stojí ve srovnání s ostatními co do finanční situace, výkonnosti, jak pracují s personálními nebo finančními zdroji na vstupu a jaké jsou jejich služby směrem k zákazníkům. Jaká je návratnost investic konkurence, jaký je obrat jejích pohledávek? Tato a další zjištění by nám měla pomoci v neustálém udržování stimulace pro zlepšování.

Rozhodně však nejde jen o kopírování postupů ostatních. Tyto informace nás mohou inspirovat k nastavení vlastní specifické podnikové strategie, pomohou nám ujasnit si, co a proč dělat jinak a najít si tak vlastní způsob postupu.

 

Jaká data a jaké nástroje jsou k dispozici?

Jednu z databází pro aplikaci metodiky benchmarkingu nabízí například Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které sbírá data za podniky v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách. Tento systém slouží k ověření jejich finančního zdraví a porovnání jejich výsledků s nejlepšími firmami v odvětví,nebo průměrem za odvětví. Zdrojem informací jsou také data Českého statistického úřadu.

Odvětvové a regionální benchmarkingové srovnání nabízí rovněž profesionální informační aplikace, jako je cribis.cz, která integruje a vyhodnocuje obchodní ekonomická data o všech podnicích působících v Česku. Na rozdíl od databáze MPO pracuje s daty z více než dvou desítek veřejně dostupných zdrojů (obchodní či insolvenční rejstřík, dlužnické databáze, evidence úpadců apod.), které kontinuálně aktualizuje a na jejichž základě vyhodnocuje bonitu a finanční situaci obchodních subjektů. Vzhledem k tomu, že klade důraz na vazby mezi společnostmi a propojenost informací, je také vhodným nástrojem pro benchmarkingové srovnání, a to i v rámci odvětví nebo regionu.

 

Je benchmarking tím, co potřebujete?

Proces benchmarkingu v celé své šíři není nijak snadnou záležitostí. Vyžaduje příslušné finanční i personální zdroje, musí být aktivitou dlouhodobou a průběžnou. Než se pro něj rozhodnete, měli byste si také ujasnit, zda jste ochotni z výsledků zkoumání vyvodit patřičné důsledky a promítnout je do interní firemní praxe. Propojenost procesů s výsledky benchmarkingu je totiž naprosto klíčovou záležitostí pro jeho úspěšné a efektivní provádění ve firmách.

Možná zjistíte, že do takto intenzivního procesu aktuálně vstupovat a investovat nechcete. Chcete ale přesto mít možnost porovnat situaci u konkurenčních podniků, ve vlastní firmě, u stávajících nebo potenciálních obchodních partnerů. Máte v plánu investovat do jiné společnosti a potřebujete provést její benchmarking, abyste mohli provést kvalifikované a profesionální rozhodnutí? Pak vám postačí využívat dostatečně kvalitní informační službu, jako je cribis.cz, která příslušným know-how disponuje a poskytne vám kvalifikovanou analýzu finanční situace zvoleného subjektu nebo odvětví.