page.php
content-page.php

Jak správně vyhledávat obchodní informace pro HR a marketing

 

Zaměstnanci jsou důležitým aktivem většiny firem. Zároveň však mají přístup k citlivým interním informacím o firmě, jejích konkurenčních výhodách a často také o jejích financích. Je proto důležité věnovat vyhledávání kvalitních zaměstnanců náležitou péči a současně si položit otázku, zda a jak mohou systémy pro práci s obchodními informacemi pomoci právě v oblasti výběru klíčových pracovníků.

Vybrat loajální a kvalitní zaměstnance je náročný úkol. Zatímco u řadových zaměstnanců vystačíme s vyhodnocením životopisu a standardním pohovorem, kandidáty pro vyšší management se vyplatí prověřit důkladněji. Pomoci v tom mohou obchodní informace a analýza předchozího působení dotyčného kandidáta.

 

Moderní nástroje výběru manažerů

Metody výběru zaměstnanců pro řídící pozice se v posledních letech výrazně posunuly, stále však tvoří významnou část výběrového procesu důkladná analýza pracovní historie uchazeče. A ta se neomezuje jen na údaje, které o sobě kandidát sám poskytl v životopisu – stále častější je například vyhledávání informací v on-line prostředí na sociálních sítích. Facebook, Twitter či LinkedIn jsou však výrazně ovlivnitelné uchazečem samotným. Pokud se ale snažíme obsadit strategicky důležitý post, měli bychom si ověřit informace, které sociální sítě nenabízejí – tedy důvěryhodnost uchazeče, jeho případné vazby na problémové subjekty a obchodní výsledky společností, na jejichž řízení se v minulosti podílel.

Některé informace nám v tomto směru poskytují veřejné zdroje. Z registrů orgánů veřejné správy můžeme vyčíst několik údajů o společnostech, ve kterých kandidát dříve působil. Poměrně obtížně se však u těchto zdrojů zjišťují vazby mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, náročnější je často i dohledání informací o již zaniklých subjektech. Kvalitní prověření minulosti kandidáta vyžaduje nejen dokonalou znalost portálů veřejné správy a investigativní nadání, ale především značnou časovou investici.

 

Kde najít potřebné informace pohromadě?

Komplexní práce s veřejnými zdroji nám může pomoci k objektivnímu posouzení uchazečů o manažerský post. Stejně jako jsme si u spousty dalších procesů v osobním i pracovním životě zvykli spoléhat se na techniku, i v tomto případě nám může velice usnadnit práci, ušetřit čas, a dokonce nás upozornit na důležité, ale ne vždy na první pohled zjevné, souvislosti. Moderní technologie nám umožňují rychlé prohledání desítek veřejných zdrojů, vyhodnocení získaných údajů a jejich vzájemné propojení. Během několika málo okamžiků získáme informace, které bychom manuálně vyhledávali mnoho hodin. Specializované aplikace pro práci s obchodními informacemi, jako je cribis.cz, propojí potřebná data za nás.

 

Výhody profesionálních webových aplikací s obchodními informacemi

Příkladem účinného nástroje pro takovou analýzu je webová aplikace cribis.cz, která kromě komplexních ekonomických informací o firmách nabízí také přehled o jejich vlastnických vazbách a informace vztahující se na působení konkrétních osob ve statutárních orgánech. Nejenže tato data sahají hluboko do historie, ale zároveň jasně říkají, zda statutární zástupci vedli danou společnost zodpovědně. Databáze ukazuje, jak se společnost pod jejich vedením rozvíjela či zda se naopak dostala do ekonomických obtíží, eventuálně byla její činnost ukončena z důvodu insolvenčního řízení. Při zobrazení informací v podobě diagramu vazeb  získáme rychlý přehled o současných i minulých vazbách daného kandidáta na případné problematické společnosti nebo osoby. Praktické je zobrazení varovných informací, jako například insolvenčního řízení na některou z firem skupiny, informace o předlužení a podobně. Pokud se „v okolí“ hodnoceného uchazeče o zaměstnání takových varovných informací objevuje výrazně více, je rozhodně vhodné se jimi podrobněji zabývat.

 

Návod, jak na to v praxi

V praxi tak prověření konkrétního kandidáta může vypadat následovně: uchazeče vyhledáme v aplikaci cribis.cz a detailně prověříme jeho vazby alespoň za posledních deset let zpětně. Dále vyhodnotíme počet firem, ve kterých uchazeč působil a s jakým úspěchem – tedy jaké bylo hospodaření společnosti v dané době. V případě potřeby lze postupovat i dále do minulosti, databáze poskytuje data až dvacet let zpětně. V databázi si také můžeme najít referenční osoby, jež v daných společnostech působily ve stejné době jako náš kandidát, a tak nám pomohou působení uchazeče konkrétně posoudit.