page.php
content-page.php

Jak efektivně vyhledávat obchodní informace pro oslovení nových zákazníků

 

Úspěšné oslovování nových zákazníků vlastními službami je jednou z nejdůležitějších obchodních aktivit v každé firmě. Celý tento proces začíná ve firmách vždy vyhledáváním a výběrem vhodných subjektů k oslovení a následnou tvorbou aktuálních adresářů. Ideální je, když jsou tyto aktivity ve společnostech nastaveny kontinuálně a nejen nárazově.

 

Jaké zdroje informací lze využívat

Některé informace o firmách nám v tomto směru poskytují veřejné zdroje na internetu. Například z registrů orgánů veřejné správy můžeme vyčíst několik zajímavých údajů o firmách. Poměrně obtížné je však dohledání informací například o již zaniklých subjektech a neméně složitě se zjišťují vazby mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty. Důkladné vyhledávání informací o potenciálních zákaznících tak vyžaduje nejen složité sbírání dat z mnoha různých portálů veřejné správy, ale především je mu potřeba věnovat neúměrně moc času. Naproti tomu profesionální aplikace pro poskytování obchodních informací, jako je například cribis.cz, mohou uživatelům výrazně pomoci například právě v situaci, kdy se podnikatel snaží vytipovat a oslovit novou cílovou skupinu zákazníků – například při zahájení podnikání nebo vstupu firmy do nového odvětví. V aplikaci lze pro tento cíl využít vyhledávání skupin firem podle jejich společných vlastností – jako je obor činnosti, výše tržeb, počet zaměstnanců nebo regionální působení. Příkladem vhodného postupu je využití funkce „marketingové seznamy“ aplikace cribis.cz, která kromě kompletní databáze podnikatelských subjektů obsahuje i kontakty na jejich vedoucí pracovníky.

 

Postup při vyhledávání potenciálních zákazníků

Prvním krokem při vyhledávání potenciálních zákazníků je výběr oboru podnikání fyzických a právnických osob, které chceme oslovit. Díky podrobným kategoriím založeným na číselníku Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) je možné vyfiltrovat pouze úzkou skupinu, můžeme však oslovit i firmy napříč širokým spektrem činností a zaměřit se na výběr podle regionálních či ekonomických kritérií.

Výsledkem takového hledání je seznam subjektů odpovídajících zadaným požadavkům. Zejména, nevíme-li zatím přesně, jakým směrem se obrátit, oceníme porovnání výsledků mezi kraji, či mezi odvětvími podle toho, kolik firem se v dané kategorii vyskytuje. Můžeme tak rozšířit či naopak podrobněji specifikovat spektrum oslovovaných firem, nebo se na základě získaných informací soustředíme jen na jeden konkrétní region. Pokud věnujeme pozornost také transparentnímu chování našich obchodních partnerů, můžeme vybrat pouze takové subjekty, které pravidelně zveřejňují účetní závěrky v obchodním rejstříku a u kterých díky tomu budeme později schopni ověřit jejich ekonomické parametry a rizikovost případné spolupráce.

Kromě základních informací o vyhledaných subjektech, jako je výše kapitálu, tržby a ekonomické výsledky, poskytuje databáze cribis.cz také kontakt na osoby vhodné k oslovení obchodní nabídkou. Díky zpracování seznamu ve formátu MS Excel máme možnost s daty dále pracovat dle svých potřeb a využít je jak k jednorázovému rozeslání marketingové nabídky, tak k pravidelnému kontaktování cílové skupiny prostřednictvím newsletterů nebo k navázání kontaktů prostřednictvím obchodních zástupců.