Nejlepší nemocnice

Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem – společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., (CRIF CZ) – zrealizovala již v roce 2008 první ročník unikátního hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví. Hodnocení nemocnic z hlediska finančního zdraví dává především odpověď na otázku, jak jsou nemocnice schopné splácet své závazky, případně zda jsou schopné realizovat opravy nemovitého nebo nákupy movitého majetku.

 

Každoročně jsou hodnoceny jak nemocnice – příspěvkové organizace, tak i nemocnice jakožto obchodní společnosti. Pro hodnocení nemocnic – příspěvkových organizací využívá společnost CRIF CZ především zkušeností z hodnocení municipalit. Pro hodnocení nemocnic – obchodních společností aplikuje CRIF CZ hodnocení podle metodiky vyvinuté pro malé a střední podniky a využívá údaje z databáze cribis.cz, která je vytvářena již od roku 2006.

 

 

Garance

 

OCP

Již po několikáté je naše společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., hrdým odborným garantem této jedinečné soutěže

Přihlášení k on-line službám Cribis