page.php
content-page.php

CRIBIS webová aplikace

PŘIDANÁ HODNOTA V PRÁCI S DATABÁZÍ CRIBIS

 

Vyhodnocení finančního zdraví podnikatelských subjektů formou využití vícezdrojového Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů databáze Cribis. Ukazatel nabývá hodnot jedna až pět hvězd podle zjištěného finančního zdraví sledovaného subjektu.

 

Prověření míry podnikatelského rizika formou využití vícezdrojového semaforu Cribis sestaveného pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na základě údajů z databáze Cribis. Barva semaforu reprezentuje obsah významných negativních informací daného subjektu.

 

Možnost využití grafické podoby obchodních a majetkových vazeb společností, jejich partnerů a dalších třetích stran až do 6 úrovně prostřednictvím služby diagramy vazeb obsahující základní údaje o každé společnosti a prokliky na další externí informační zdroje.

 

Monitoring důležitých událostí ve firmách zasílaných ve formě alertů klientům podle jejich zadání s cílem sledování konkurence, obchodních partnerů anebo změn jejich klientského portfolia, případně pro podporu jejich akvizičních a obchodních aktivit. Sledovány mohou být tyto informace:

 • změny v základních údajích společnost
 • změny vlastnických anebo řídících firemních vztahů a vazeb
 • negativní informace – insolvence, exekuce, platební morálka, atd.
 • změny ve finanční situaci společnosti
 

Poskytování marketingových seznamů pro výběr potenciálních obchodních partnerů sestavený podle parametrů požadovaných klienty dodávaných ve formátu MS Excel s možností dalšího zpracování dat.

 

MOŽNOSTI DISTRIBUCE PRODUKTU CRIBIS

 

Platforma CRIBIS umožňuje přístup ke službám a datům formami nebo jejich kombinacemi, které umožní maximální podporu potřeb klienta od rychlého ad-hoc přístupu k webu nebo chytré aplikaci až po komplexní řešení kombinující online i off-line dávku dat. Konkrétní implementační scénář volí klient sám nebo po konzultaci se specialisty CRIF. Na výběr má z následujících možností:

 
 • Zabezpečený webový portál podporující
  všechny hlavní webové prohlížeče (MS Windows, Mac OS X)
  více jazyčné prostředí a datové výstupy
  alternativní přístup přes tzv. parametrické hyperlinky (viz partnerská řešení)
  moderní user friendly rozhraní
 • Datové pumpy formou SOAP webových služeb
  podpora všech hlavních funkcí webové aplikace – hledání, reporty, relace, monitoring
  podpora nadstavbových služeb – CEE, Katastr nemovitostí, atd.
  možnost volby jazykového výstupu
  jednotná struktura CZ i SK dat
 • Extrakty dat pro podporu datových skladů s robustním ER modelem
  flexibilní dodávka dat dle potřeb klienta
  zabezpečený přenos (s FTP)
  podpora datových skladů klienta
 • Nativní mobilní aplikace pro chytré telefony pro práci mimo kancelář
  optimalizováno pro platformy iOS (iPhone, iPad), Android
  dostupné i na platformách BlackBerry, Nokia X
  podpora aplikačních storů i podnikových MDM systémů
 • Integrací do prostředí partnerských řešení. Oblasti typických integračních scénářů:
  CRM a ERP systémy, účetní SW
  analytické a detekční nástroje (I2 Analyst Notebook, SVAT)
  antiFraud řešení a nástroje na řízení rizik (B2B, B2C)
  workflow nástroje
  HR nebo PES řešení