page.php
content-page.php

Kdo a k čemu využívá kreditní informace

Obchodník

… k čemu může využít obchodní informace z aplikace cribis.cz:

 • k přesné selekci potenciálních klientů
 • ke zjišťování bonity vyhledaných potenciálních klientů
 • pro získání kontaktních adres potenciálních klientů
 • k získání informací o propojených subjektech a tím maximalizaci obchodního potenciálu
 • k získání informací o osobách ve vedení firem

Právník

… k čemu může využít obchodní informace z aplikace cribis.cz:

 • pro získání finančních informací o obchodních partnerech
 • pro prověřování obchodních vazeb mezi konkrétními obchodními partnery
 • pro monitorování rizikových situací v partnerských společnostech
 • pro monitoring subjektů v insolvenci na celém trhu
 • pro možnost čerpání dat z Katastru nemovitostí
 • pro možnost čerpání dat z Centrální evidence exekucí za zvýhodněných cenových podmínek

Manager a Marketingový manager

… k čemu může využít obchodní informace z aplikace cribis.cz:

 • k hledání nových tržních příležitostí
 • k identifikaci a prověřování míry úspěšnosti vybraných tržních segmentů
 • pro analýzu aktuálních tržních ohrožení

Risk manager, Úvěrový specialista, Finanční analytik

… k čemu může využít obchodní informace z aplikace cribis.cz:

 • pro prověřování finančního zdraví klientů
 • pro prověřování obchodních vazeb mezi konkrétními obchodními partnery
 • pro monitorování rizikových situací ve společnostech
 • pro monitoring subjektů v insolvenci
 • pro možnost čerpání dat z Katastru nemovitostí
 • pro možnost čeprání dat z Centrální evidence exekucí za zvýhodněných podmínek

Finanční manager a Nákupčí manager

… k čemu může využít obchodní informace z aplikace cribis.cz:

 • pro prověřování finančního zdraví klientů a dodavatelů s ohledem na znění zákona o DPH
 • pro zjištění obchodních vazeb klientů a dodavatelů
 • pro porovnání finanční situace subjektů v tržních segmentech
 • pro možnost čerpání dat z katastru nemovitostí
 • pro možnost čerpání data z Centrální evidence exekucí za zvýhodněných podmínek

Monitorování

… které Vám umožní využívání aplikace Cribis

 • varovných informací o vašich dodavatelích a klientech v ČR i SR
 • vašich vhodných potenciálních klientů pro oslovení nabídkou
 • důležitých změn u vašich obchodních partnerů

Prověřování

… které Vám umožní využívání aplikace Cribis

 • kreditních informací pro vás důležitých firem v ČR i SR
 • finančního zdraví vašich obchodních partnerů
 • změn vlastnických nebo firemních vztahů

Selekce

… které Vám umožní využívání aplikace Cribis

 • potenciálních rizikových dodavatelů a klientů v ČR i SR
 • pohledávkových dat o sledovaných společnostech
 • finančně zdravých obchodních partnerů pro spolupráci

Zjišťování

… které Vám umožní využívání aplikace Cribis

 • podnikatelského rizika sledovaných firem využitím semaforu Cribis
 • porovnání vaší firmy s konkurencí v ČR i SR
 • dat z katastru nemovitostí v ČR

Znázornění

… které Vám umožní využívání aplikace Cribis

 • aktuálních i historických vazeb vašich dodavatelů a klientů v ČR i SR
 • průběžných interaktivních diagramů obchodních a majetkových vazeb firem
 • negativních informací firem přímo v diagramu vazeb

Individuální poptávka

V případě Vašeho zájmu o nastavení individuálních služeb formou e-mailového zasílání varovných informací o Vámi vybraných společnostech anebo přístupu k firemním informacím u dohodnutého počtu firem v aplikaci Cribis nás kontaktujte.

Registrace zdarma

Získejte přístup k odborně sestavenému Semaforu Cribis ukazující míru varovných informací u vyhledané firmy. Díky výběrům informací vytvořených pro základní prověření finančního zdraví a důvěryhodnosti vašich obchodních partnerů budete vědět, s kým jednáte.